Monday, February 10, 2014

Kajian kes di Politeknik Malaysia


Sebagai satu kajian kes pemasaran, pihak kami menjalankan satu kajian soal selidik untuk menentukan faktor-faktor penerimaan pelajar-pelajar terhadap pembelian barangan secara atas talian. 


Pihak kami merakamkan jutaan terima kasih kepada OYA GSB UUM dan PPPP yang membantu dari segi kepakaran, kerjasama dan kebenaran dalam menjayakan kajian ini. Diharap ianya dapat membantu pihak koperasi dalam membangunkan laman web online nya sendiri dan mendapatkan pulangan atas pelaburan yang dilakukan. Ianya dapat dikongsi bersama antara semua pihak.